Ex post evaluacija, Priručnik na temu: Kako uspostaviti multiagencijsku strukturu koja će obuhvatiti zdravstveni sektor i sektor socijalne

EX POST PAPER Handbook: How to set up a multi-agency structure that includes the health and social care sectors?