Pristupi nasilnim ekstremističkim prestupnicima i sprečavanje radikalizacije u zatvorima i tokom uslovne kazne

RAN P&P Radni dokument za praktičare

RAN P&P Practitioners’ working paper: Approaches to violent extremist offenders and countering radicalisation in prisons and probation