Qasjet ndaj autorëve të veprave të ekstremizmit të dhunshëm dhe lufta kundër radikalizimit në burgje dhe institucionet e shërbimit të provës

Dokumenti i punës i profesionistëve të RAN P&P

RAN P&P Practitioners’ working paper: Approaches to violent extremist offenders and countering radicalisation in prisons and probation