Udhëzuesi i RAN EDU rreth programeve të trajnimit “Efektshmëria dhe konfidenca e mësuesve dhe stafit tjetër pedagogjik”

RAN EDU’s Guide on training programmes ‘Effective and confident teachers and other school staff’