Udhëzuesi i RAN POL rreth programeve të trajnimit për oficerët e policisë në Evropë

RAN POL’s Guide on training programmes for police officers in Europe