Uloga religije u izlaznim programima i versko savetovanje u zatvorskom okruženju i tokom uslovne kazne

EX POST PAPER The role of religion in exit programmes and religious counselling in prison and probation settings