Vlerësim i pavarur formues i WBCSCi në kontekstin e mekanizmit të Qeverisjes Integruese të Sigurisë së Brendshme, përfshirë këtu dhe veprimin e Bashkimit Evropian:“IPA II Programi i Veprimit për Shumë Vende 2017- Mbështetje për Qeverisjen Integruese të Sigurisë së Brendshme të Ballkanit Perëndimor”